U-Amfetaminer/Ecstasy

Akkreditering

Indikasjoner

Kontroll av bruk av amfetamin-holdige preparater samt ved mistanke om misbruk av amfetamin, metamfetamin eller Ecstasy-stoffer. Rekvirer også "798 Spesifikk analyse ved positiv screening" dersom det er ønskelig å vite hvilke stoff som er tatt inn. 

Tolkning

Påviser amfetamin, metamfetamin og Ecstasy-stoffene MDMA (MetylenDioksyMetAmfetamin) og MDA (MetylenDioksyAmfetamin). Dersom kun screening er rekvirert, vet man ikke hvilke stoff som er tatt inn. Spesifikk analyse kan etterrekvireres i to uker etter innsendelse.

Amfetamin finnes i preparatene Rasemisk amfetamin, Deksamfetamin, Metamina, Elvanse, Aduvanz og Attentin og skilles i hovedsak uomdannet ut i urin. Gateamfetamin inneholder ofte både metamfetamin og amfetamin.

Metamfetamin forekommer nærmest utelukkende i gateamfetamin.

MDMA vil i kroppen delvis omdannes til MDA, slik at begge stoffene vil ofte påvises samtidig.

Alle stoffene utskilles i urin og kan avhengig av inntatt dose og urinens pH påvises opp mot en ukes tid. Spesifikk analyse kan etterrekvireres innen to uker. Analysen blir utført med væskekromatografi med massespektrometri (LC-MS-MS) som gir en svært høy grad av sikkerhet.

Analysenummer: 650
Forkortet analysenavn: U-AMFETA

Prøvetakingsrutiner

Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider