S-Amylase pankreas

Akkreditering Alternativt navn: Pankreasamylase

Indikasjoner

Diffuse abdominallidelser og mistanke om sykdom i pankreas. Utredning av høy totalamylase.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
10 - 65 U/L

Tolkning

Amylase finnes både i pankreas og spyttkjertler, og analysen pankreasamylase er spesifikk for amylase fra pankreas. Ved akutt pankreatitt ses høye verdier for både lipase og pankreasamylase. I etterkant av en pankreatitt kan amylase normaliseres fortere enn lipase. Ved ikke-akutte pankreatitter ses moderat økte verdier, som etter hvert overgår i lave verdier, når all eksokrin vev i pankreas er ødelagt. Lipase utskilles til dels i nyrene, og nyresvikt gir en lett økning. Pankreasamylase kan iblant danne komplekser med immunglobuliner, såkalt makroamylasemi – dette gir vedvarende høy pankreasamylase, samtidig som lipase er normalt. Makroamylasemi har ingen klinisk betydning.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Amylase, pankreas
NLK-kode: NPU19653
Analysenummer: 181
Forkortet analysenavn: S-P.AMYL

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.