S-Amylase pankreas

Akkreditering Alternativt navn: Pankreasamylase

Indikasjoner

Diffuse abdominallidelser og mistanke om sykdom i pankreas. Utredning av høy totalamylase.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
10 - 65 U/L

Tolkning

Sterk økning de første 4 dager ved akutt pankreatitt. Moderat økte verdier ved pankreascyster, duktusokklusjon, akutte abdominalsykdommer utenfor pankreas (ulcus perforans, ileus) og ved alkoholisme. Konstant høye verdier (opptil 15 ganger normalnivået) uten kliniske symptomer ses ved makroamylasemi. Det foreligger da en kompleksforbindelse mellom amylase og et plasmaprotein, oftest IgA. Lave verdier kan ses ved kronisk pankreatitt, cystisk fibrose, pankreascancer og alvorlig leversykdom, men har liten diagnostisk verdi. Ved økt totalamylase og normal pankreasamylase kan årsaken være parotitt eller sten i spyttkjertelgang.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Amylase, pankreas
NLK-kode: NPU19653
Analysenummer: 181
Forkortet analysenavn: S-P.AMYL

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.