S-ANA-screen

Akkreditering Alternativt navn: ANA, ANA/anti-ENA, Antinukleært antistoff, ANF - antinukleær faktor

Indikasjoner

ANA-screen benyttes i forbindelse med utredning av reumatologiske tilstander. Den påviser autoantistoffer mot ulike antigener i cellekjernen. Sammen med kliniske funn og symptomer gir det grunnlag for diagnostikk av autoimmune tilstander, blant annet SLE (systemisk lupus erythematosus). Anti-ds DNA og anti-Sm finnes ved SLE. Anti-Sm finnes bare hos 5-30% av pasientene med SLE.

Tolkning

Positive verdier følges automatisk opp med bestemmelse av anti-dsDNA og andre subspesifisiteter.
Se Reumatologiske sykdommer for nærmere omtale av de enkelte subspesifisiteter.

Norsk bruksnavn: P-ANA bindevevssykdom as
NLK-kode: NPU27815
Analysenummer: 073
Forkortet analysenavn: S-ANA

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider