S-ANA-screen

Akkreditering Alternativt navn: ANA, ANA/anti-ENA, Antinukleært antistoff, ANF - antinukleær faktor

Indikasjoner

ANA-screen benyttes i forbindelse med utredning av reumatologiske tilstander. Den påviser autoantistoffer mot ulike antigener i cellekjernen. Sammen med kliniske funn og symptomer gir det grunnlag for diagnostikk av autoimmune tilstander, blant annet SLE (systemisk lupus erythematosus). Anti-ds DNA og anti-Sm finnes ved SLE. Anti-Sm finnes bare hos 5-30% av pasientene med SLE.

Tolkning

Positive verdier følges automatisk opp med bestemmelse av anti-dsDNA og andre subspesifisiteter.
Se Reumatologiske sykdommer for nærmere omtale av de enkelte subspesifisiteter.

Merknad

Analysen utgår fra vårt repertoar 31. mars 2023, les mer.

Analysenummer: 073
Forkortet analysenavn: S-ANA

Relaterte sider