S-Anti-CCP

Akkreditering Alternativt navn: Antistoffer mot cyklisk citrullinert peptid

Indikasjoner

Reumatoid artritt. Se Reumatologiske sykdommer

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<7 U/ml

Tolkning

Anti-CCP har relativt lav sensitivitet (ca 65%), men høy spesifisitet (ca 95%) for reumatoid artritt. Foruten den diagnostiske betydning av anti-CCP antistoffer for RA, kan det antyde en dårligere prognose med utvikling av erosiv artritt.

Norsk bruksnavn: P-CCP IgG
NLK-kode: NPU19947
Analysenummer: 187
Forkortet analysenavn: ANTICCP

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum. Hemolytisk og lipemisk serum kan ikke brukes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider