S-Anti-CMV IgG aviditet

Alternativt navn: Cytomegalovirus, CMV, Humant Herpesvirus 5

Indikasjoner

Tilleggsanalyse ved positiv S-Anti-CMV-IgM og S-Anti-CMV IgG.
60-85% av 18-åringer har gjennomgått en CMV-infeksjon, de fleste i førskolealder. Mange gjennomgår en asymptomatisk infeksjon. Etter primærinfeksjonen ligger viruset latent i kroppen. Ny CMV-sykdom kan oppstå enten ved ny smitte med en ny CMV-stamme eller ved ny aktivitet av "eget", latent virus. CMV-infeksjon kjennetegnes av langtrukken feber, tretthet, sår hals og økte leverenzymer.
Ved CMV-infeksjon hos gravide kan infeksjonen overføres til foster med risiko for fosterskade (kongenitt CMV-infeksjon). Fosterskade kan oppstå selv ved symptomfri infeksjon hos mor. Fosterskaden er størst ved en primær CMV-infeksjon tidlig i svangerskapet. De fleste fostrene (80%) får ingen skader. De øvrige kan få psykisk eller fysisk funksjonshemning, nedsatt hørsel, kronisk leversykdom eller dør av alvorlige defekter.
Se Spesielle risikosykdommer under graviditet.
CMV kan gi alvorlig infeksjon ved svekket immunforsvar (som ved HIV-infeksjon, cellegiftbehandling eller organtransplantasjon). En rekke organer kan rammes: lunger, øyne, mage, tarm og lever. CMV-diagnostikk ved denne problemstillingen utføres ved spesiallaboratorium.
Alvorlig CMV-infeksjon behandles med antivirale midler.

Tolkning

CMV-IgM CMV-IgG CMV-IgG aviditet  Klinisk situasjon
Negativ Negativ   Ikke tidligere CMV-infeksjon. Ikke beskyttet mot primærinfeksjon.
Positiv Negativ   Tidlig primær CMV-infeksjon eller uspesifikk reaktiv CMV-IgM. Evt. kontrollprøve.
Positiv Positiv Høy Aktuell/nylig sekundær CMV-infeksjon er mulig. Funnet må samholdes med annenklinisk informasjon.
Positiv Positiv Lav Aktuell/nylig primær CMV-infeksjon.
Negativ Positiv   Tidligere gjennomgått CMV-infeksjon.

CMV-IgM:
Positiv CMV-IgM ses ved:
1. Aktuell eller nylig primær CMV-infeksjon.
2. Reaktivering av latent CMV-virus. Gir ikke alltid sykdom.
3. Aktuell eller nylig  CMV-infeksjon med en annen CMV-stamme.
4. Falsk positiv test. F.eks. er Epstein-Barr virus (EBV) en potent B-cellestimulator. EBV-infeksjoner kan derfor gi falsk positiv CMV-IgM.

CMV-IgG:
Positiv CMV-IgG forteller at personen en gang i livet ble infisert med CMV, men tidspunktet kan ikke fastsettes.

CMV-IgG aviditet:
Denne analysen måler IgG-antistoffenes modenhet. Når en person blir infisert med CMV for første gang, produserer kroppen IgG med lav aviditet (bindingsevne). Etter 2-4 måneder lages IgG med høy aviditet. Lav CMV-IgG aviditet ses derfor ved en primær CMV-infeksjon.

Positive funn er usikre hos personer som har fått blod- eller blodprodukter siste måneder.

Norsk bruksnavn: P-Cytomegalovirus (CMV) IgG aviditet
NLK-kode: NPU28524
Analysenummer: S14
Forkortet analysenavn: CMVGAVID

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.