S-Anti-HBe

Akkreditering Alternativt navn: Antistoff mot Hepatitt B virus (HBV)e) (exstraparticular) antigen, Hepatitt B

Tolkning

Tolkningen baseres vanligvis på resultatet av flere hepatitt B-analyser:

HBsAg

HBeAg

Anti-HBc

Anti-HBe

Anti-HBs

Tolkning

Neg   Neg     Ikke tidligere HBV-infisert.
Neg   Neg   Neg Ikke tidligere HBV-infisert. Ikke beskyttet mot HBV-infeksjon.
Neg   Neg   Pos Immun etter vaksinering.
Neg   Pos   Pos Immun etter gjennomgått infeksjon.
Neg Neg Pos Neg/Pos Neg Anti-HBc alene. Se eget avsnitt.
Pos   Neg     Hepatitt B i meget tidlig fase, eller nylig (<5 dager) gjennomført hepatitt B-vaksinasjon.
Pos Neg Pos Neg   Akutt eller kronisk HBV-infeksjon, eller precore mutant. Smitteførende.
Pos Pos Pos Neg   Akutt eller kronisk HBV-infeksjon. Høy grad av smittefare.

Se også Hepatitt B.

Norsk bruksnavn: P-Hepatitt B virus (HBV) e-antistoff
NLK-kode: NPU02347
Analysenummer: S01
Forkortet analysenavn: ANTI-HBE

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.