S-Anti-H.pylori IgG

Akkreditering Alternativt navn: Helicobacter pylori IgG, Anti-Helicobacter pylori IgG, H.pylori

Indikasjoner

Ved symptomer på ulcussykdom og til vurdering av behandlingseffekt.

Tolkning

Ved symptomer på ulcussykdom:

Anti-H. pylori IgG negativ: H.pylori lite sannsynlig som årsaksfaktor.
Anti-H. pylori IgG usikker: Det bør vurderes å gjenta prøven etter noen uker.
Anti-H. pylori IgG positiv: Sannsynlig H.pylori infeksjon. Henvisning til videre undersøkelse (påvisning av antigen i fæces, gastroskopi) og eventuell behandling.

Ved symptomer som ikke er typisk for ulcussykdom kan påvist H. pylori IgG skyldes bærerskap av bakterien eller tidligere infeksjon med bakterien. Serologi er derfor lite egnet ved denne problemstillingen. Antigentest er å foretrekke (gjøres ikke på Fürst).

Se Helicobacter pylori

Merknad

Diagnostisk bruk av testen forutsetter at pasienten ikke har gjennomgått antibiotikabehandling rettet mot helicobacter.

Påvisning av antigen i fæces gir en raskere avklaring mht behandlingseffekt da antigen forsvinner ved opphørt infeksjon. Denne analysen gjøres ikke på Fürst.

Ved manglende behandlingseffekt anbefales gastroskopi med biopsitagning med henblikk på dyrkning og resistensbestemmelse. Denne analysen gjøres ikke på Fürst.

Norsk bruksnavn: P-Helicobacter pylori IgG
NLK-kode: NPU08047
Analysenummer: 707
Forkortet analysenavn: S-HPYLO1

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider