S-Anti-H.pylori IgG

Akkreditering Alternativt navn: Helicobacter pylori IgG, Anti-Helicobacter pylori IgG, H.pylori

Indikasjoner

Ved symptomer på helicobactersykdom.

Tolkning

Ved symptomer på helicobactersykdom:

H. pylori IgG negativ: H.pylori lite sannsynlig som årsaksfaktor.

H. pylori IgG usikker: Det bør vurderes å gjenta prøven etter noen uker, alt. sende fecesprøve til H. pylori PCR.

H. pylori IgG positiv: Sannsynlig H.pylori infeksjon. Det anbefales fecesprøve til H. pylori PCR.

Ved symptomer som ikke er typisk for helicobactersykdom kan påvist H. pylori IgG skyldes bærerskap av bakterien eller tidligere infeksjon med bakterien. Serologi er derfor lite egnet ved denne problemstillingen.

Norsk bruksnavn: P-Helicobacter pylori IgG
NLK-kode: NPU08047
Analysenummer: 707
Forkortet analysenavn: S-HPYLO1

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider