S-Anti-TPO

Akkreditering Alternativt navn: Antistoff mot tyreoperoksydase

Indikasjoner

Utredning ved struma av ukjent årsak, mistanke om autoimmun tyreoiditt.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<100 kU/L

Tolkning

Høye verdier ved autoimmun tyreoiditt, men økte verdier kan også sees ved hyper- og hypofunksjon av annen årsak. Antistoffet kan også finnes hos friske i lave konsentrasjoner, særlig hos kvinner og forekomsten øker med alderen. Ved subklinisk hypotyreose vil påvisning av anti-TPO kunne tale for tyroksinbehandling fordi den autoimmune prosess som regel fører til permanent hypotyreose i løpet av et par års tid.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-TPO-antistoff
NLK-kode: NPU12229
Analysenummer: 083
Forkortet analysenavn: S-TPO-AS

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider