P-Antimüllerhormon

Akkreditering Alternativt navn: AMH, Anti-Müller-Hormon

Indikasjoner

Nivået av AMH i serum kan brukes ved grunnleggende utredning av infertilitet og kan gi en indikasjon på ovarial reserve. Fertilitet og muligheten for å bli gravid kan ikke vurderes ut fra verdi av AMH alene.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) - Høye verdier kan sees hos kvinner med PCOS.

Se forøvrig Legeforeningens veileder: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/infertilitet-og-fertilitetsbehandling/

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann ≥ 18 år 5,5 - 103,0 pmol/L
Kvinne 20 - 24 år 8,7 - 83,6 pmol/L
Kvinne 25 - 29 år 6,4 - 70,3 pmol/L
Kvinne 30 - 34 år 4,1 - 58,0 pmol/L
Kvinne 35 - 39 år 1,1 - 53,5 pmol/L
Kvinne 40 - 44 år 0,2 - 39,1 pmol/L
Kvinne 45 - 50 år 0,1 - 19,3 pmol/L

AMH-verdien i pmol/L blir målt med Elecsys AMH Plus-analysen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Antimüllerhormon
NLK-kode: NPU27385
Analysenummer: A49
Forkortet analysenavn: AMH

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.