S-Apiksaban

Preparat: Eliquis

Indikasjoner

Bruk av interagerende legemidler (f. eks. hemmere/indusere av CYP3A4 eller P-glykoprotein), nedsatt nyrefunksjon, kontroll av etterlevelse, og ved mistanke om blødninger eller sviktende behandlingseffekt (f. eks. ved tromboemboliske hendelser under behandling). Rutinemessige målinger anses ikke nødvendig, men individuell variasjon i s-konsentrasjon er stor. Analyse etter oppstart gir svar på om behandlingsintensitet er i gunstig område.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
50 - 300 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger (blødninger). Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt (tromboser). 
Halveringstid: 12-17 timer, avhengig av nyrefunksjon.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Apiksaban
NLK-kode: NPU29862
Analysenummer: D06
Forkortet analysenavn: APIKSABA

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.