S-Apo A1

Akkreditering Alternativt navn: Apolipoprotein A1

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Utredning ved hyperkolesterolemi.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Mann 1,0 - 1,8 g/L
Kvinne 1,1 - 2,0 g/L

Tolkning

Høye verdier betyr oftest minsket risiko for hjerte-/karsykdom. De kan være arvelig betinget, skyldes østrogenpåvirkning eller høy fysisk aktivitet. Alkoholkonsum tenderer også til å øke apolipoprotein A1. Lave verdier kan skyldes inflammasjon, særlig virushepatitt, men kan også være arvelig betinget (Tangiers sykdom, LCAT-mangel). Se Hjerte-/karsykdom - risikofaktorer

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Apolipoprotein A1
NLK-kode: NPU19695
Analysenummer: 449
Forkortet analysenavn: S-APO-A

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke å være fastende ved prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.