S-Apo A1

Akkreditering Alternativt navn: Apolipoprotein A1

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Utredning ved hyperkolesterolemi.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 1,1 - 2,0 g/L
Mann 1,0 - 1,8 g/L

Tolkning

Apo A1 tilsvarer HDL-kolesterol og brukes sammen med apo B for å beregne ApoB/ApoA1 ratioen.

Høye verdier av apo A1 kan være arvelig betinget, skyldes østrogenpåvirkning, antiepileptika eller beta-2-stimulerende midler. Som for HDL gir regelmessig alkoholinntak høyere apo A1.

Lave verdier er assosiert med livsstilsfaktorer (overvekt, røyking, mangel på mosjon) og enkelte medikamenter. Lavt nivå av apo A1 kan ses sekundært til en rekke sykdommer som diabetes mellitus, nyre- og leversvikt, tyreoideaforstyrrelser og enkelte infeksjoner, men kan være arvelig betinget (f.eks. Tangiers sykdom, LCAT-mangel). Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Apolipoprotein A1
NLK-kode: NPU19695
Analysenummer: 449
Forkortet analysenavn: S-APO-A

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke å være fastende ved prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.