S-Apo B

Akkreditering Alternativt navn: Apolipoprotein B

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 0,5 - 1,4 g/L
Mann 0,6 - 1,5 g/L

Tolkning

Apo B avspeiler antall LDL-partikler og regnes som en god markør for å vurdere risiko for hjerte- og karsykdom. Kan gi tilleggsinformasjon hos pasienter med metabolsk syndrom og normalt LDL-kolesterolnivå og ved mistanke om familiær kombinert hyperlipidemi.

Høye verdier (hyperlipidemier) kan være primære (arvelige) eller sekundære (relatert til livsstil eller annen sykdom) som ved diabetes mellitus, hypotyreose, nyre- og leversykdommer. Analyse av TSH, fritt T4, kreatinin, leverprøver, glukose og HbA1c kan avdekke sekundære årsaker til hyperlipidemi.

Lave verdier kan ses ved alvorlig leverskade, hypertyreose, malabsorpsjon og enkelte medfødte tilstander (f.eks. beta-lipoproteinmangel).  Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

S-apolipoprotein B bør ikke bestemmes ved pågående akutt sykdom da det kan gi falskt lave verdier. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Apolipoprotein B
NLK-kode: NPU22299
Analysenummer: 450
Forkortet analysenavn: S-APO-B

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke å være fastende ved prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.