S-Apo B

Akkreditering Alternativt navn: Apolipoprotein B

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Differensiering av hyperlipoproteinemier.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Mann 0,6 - 1,5 g/L
Kvinne 0,5 - 1,4 g/L

Tolkning

Høye verdier ved primære og sekundære hyperlipoproteinemier. De sekundære sees bl. a. ved hypothyreose, nefrotisk syndrom, obstruktive leversykdommer og diabetes mellitus. Lave verdier ved hyperthyreose, malabsorpsjon, medfødt betalipoproteinmangel (acantocytose). Se Hjerte-/karsykdom - risikofaktorer

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Apolipoprotein B
NLK-kode: NPU22299
Analysenummer: 450
Forkortet analysenavn: S-APO-B

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke å være fastende ved prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.