S-Apo B/Apo A1 ratio

Akkreditering Alternativt navn: Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 ratio

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde
Kvinne <1,0
Mann <1,2

Tolkning

Høyere ratio gir høyere risiko for hjerte- og karsykdom.

Referansegrensene over gjelder norske, friske personer. Referansegrensen er ikke det samme som risikogrense. Hos menn øker risikoen for hjerte- og karsykdom ved ratio > 0,7 og hos kvinner > 0,6. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Norsk bruksnavn: P-ApoB/ApoA-1 ratio
NLK-kode: NPU10238
Analysenummer: 346
Forkortet analysenavn: S-RATIOAPO

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke å være fastende ved prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.