S-Apo B/Apo A1 ratio

Akkreditering Alternativt navn: Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 ratio

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde
Mann <1,2
Kvinne <1,0

Tolkning

Dette forholdstallet regnes for å ha høy prediktiv verdi for hjerte-/kar- og cerebrovaskulær sykdom. Verdier under 1,2 for menn og under 1,0 for kvinner regnes for å være gunstige.

Norsk bruksnavn: P-ApoB/ApoA-1 ratio
NLK-kode: NPU10238
Analysenummer: 346
Forkortet analysenavn: S-RATIOAPO

Pasientforberedelser

Pasienten behøver ikke å være fastende ved prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.