S-ASAT

Akkreditering Alternativt navn: Aspartat aminotransferase, GOT - glutamat oxaloacetat transaminase

Indikasjoner

Mistanke om muskelskade eller leversykdom.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <35 U/L
Mann <45 U/L

Tolkning

Høye verdier ved hjerteinfarkt med maksimum etter 2 døgn. ASAT er også økt ved hepatitt, toksisk leverskade, leverstuvning, myopati og lungeemboli. Det individuelle ASAT-nivået er relatert til muskelmasse. Maksimal fysisk aktivitet gir en stigning på 10-20 U/L. Østrogenholdige P-piller gir en stigning på opptil 10 U/L.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-ASAT
NLK-kode: NPU19654
Analysenummer: 033
Forkortet analysenavn: S-ASAT

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.