S-ASAT

Akkreditering Alternativt navn: Aspartat aminotransferase, GOT - glutamat oxaloacetat transaminase

Indikasjoner

Mistanke om muskelskade eller leversykdom.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <35 U/L
Mann <45 U/L

Tolkning

ASAT finnes i hjerte, lever og skjelettmuskulatur, og øker ved cellenekrose i disse organene. Brukes sammen med ALAT og CK ved mistanke om sykdom eller skade i lever eller muskler som hepatitt, toksisk eller alkoholutløst leverskade, leverstuvning, myopati eller etter tyngre fysisk aktivitet. Hjerteinfarkt gir en ASAT-stigning, men andre markører er mer sensitive. Hemolyse kan gi lett forhøyet ASAT. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-ASAT
NLK-kode: NPU19654
Analysenummer: 033
Forkortet analysenavn: S-ASAT

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.