U-Benzodiazepiner

Akkreditering Alternativt navn: Diazepamderivater

Indikasjoner

Påviser bruk av benzodiazepiner.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screeninganalysen er immunbasert og påviser diazepam (Stesolid, Valium, Vival), oxazepam (Sobril) og nitrazepam (Apodorm). Lavdoserte benzodiazepiner som klonazepam (Rivotril) og alprazolam (Xanor) kan også påvises avhengig av inntatt dose og tiden siden siste inntak. Midazolam brukes hovedsakelig som injeksjoner ved inngrep og operasjoner på sykehus, men finnes også som munnvann. Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) er avregistrert i Norge.

Hvor lenge stoffene kan påvises vil være avhengig av dose og moderstoffets og metabolittenes halveringstid, som er sterkt variable.

Den spesifikke analysen utføres med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Sannsynligheten for nytt inntak siden forrige prøve vurderes ved serielle prøver (kvantitering) av oksazepam og diazepam. Dersom det er mistanke om overforbruk anbefales serum-analyse.

De såkalte Z-hypnotika, zopiklon (Imovane, Zopiclon) og zolpidem (Stilnoct) vil ikke påvises ved screening-analysen. For å påvise disse stoffene rekvireres R80 Zopiklon/Zolpidem.

Følgende stoffer påvises ved den spesifikke analysen:

Virkestoff Handelsnavn Påviste stoffer Deteksjonstid etter siste inntak
Diazepam Stesolid, Valium, Vival desmetyl-diazepam, temazepam, oxazepam 3-6 uker
Oxazepam Sobril oxazepam 3-5 døgn
Flunitrazepam Flunipam, Rohypnol (avreg.) 7-amino-flunitrazepam Inntil en uke
Nitrazepam Mogadon, Apodorm 7-amino-nitrazepam Inntil en uke
Klonazepam Rivotril 7-amino-klonazepam Inntil en uke
Alprazolam Xanor alprazolam Inntil fire døgn
Midazolam Midazolam, Buccolam, Dormicum OH-midazolam 2-3 døgn

Norsk bruksnavn: U-Benzodiazepiner (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25838
Analysenummer: 652
Forkortet analysenavn: U-BENZOD

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.