U-Benzodiazepiner

Akkreditering Alternativt navn: Diazepamderivater

Indikasjoner

Mistanke om misbruk av benzodiazepiner eller kontroll av bruk. Screeningsvaret sier intet om hvilke stoff som er tatt inn, ei heller noe om når inntaket kan ha funnet sted. Dersom man ønsker svar på dette, må 798 Spesifikk analyse ved positiv screening også rekvireres. Alternativt kan R80 Zopiklon/Zolpidem rekvireres.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screeninganalysen er en immunoassay og påviser diazepam (Stesolid, Valium, Vival), oxazepam (Sobril, Alopam) og nitrazepam (Apodorm, Mogadon). Lavdoserte benzodiazepiner som flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam), klonazepam (Rivotril) og alprazolam (Xanor) kan også påvises avhengig av inntatt dose og tiden siden siste inntak.

Midazolam brukes hovedsakelig som injeksjoner ved inngrep og operasjoner på sykehus.

De såkalte Z-hypnotika, zopiklon (Imovane, Zopiclon) og zolpidem (Stilnoct) vil ikke påvises ved screening-analysen, men vil bli påvist ved den spesifikke analysen. For å påvise disse stoffene rekvireres R80 Zopiklon/Zolpidem.

Dersom en spesifikk analyse er ønskelig, kan dette rekvireres innen to uker. Hvor lenge stoffene kan påvises vil være avhengig av dose og moderstoffets og metabolittenes halveringstid som er sterkt variable.

Den spesifikke analysen utføres med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Sannsynligheten for nytt inntak siden forrige prøve kan vurderes ved serielle prøver (kvantitering). Analysen kan etterrekvireres innen 2 uker.

Følgende stoffer påvises ved den spesifikke analysen:

Virkestoff Handelsnavn Påviste stoffer Påvisbarhet etter siste inntak
Diazepam Stesolid, Valium, Vival desmetyl-diazepam, temazepam, oxazepam 1-4 uker
Oxazepam Sobril, Alopam oxazepam Inntil fem døgn
Flunitrazepam Flunipam, Rohypnol (avreg.) 7-amino-flunitrazepam Inntil en uke
Nitrazepam Mogadon, Apodorm 7-amino-nitrazepam Inntil en uke
Klonazepam Rivotril 7-amino-klonazepam Inntil en uke
Alprazolam Xanor alprazolam Inntil fire døgn
Midazolam Midazolam, Buccolam, Dormicum OH-midazolam 2-3 døgn

Norsk bruksnavn: U-Benzodiazepiner (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25838
Analysenummer: 652
Forkortet analysenavn: U-BENZOD

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.