S-Bilirubin

Akkreditering Alternativt navn: Totalbilirubin

Indikasjoner

Lever- og galleveislidelser. Hemolytisk anemi. Gilberts syndrom.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<26 µmol/L

Tolkning

Høye verdier ved intra- og ekstrahepatisk galleveisobstruksjon, økt erytrocyttdestruksjon, forsinket eliminasjon av bilirubin fra plasma. Bilirubin viser døgnvariasjoner med ettermiddagsverdier ned til halvparten av morgennivået. Faste gir økning. Ved hyperbilirubinemier spiller døgn-variasjoner mindre rolle. Non-hemolytiske anemier tenderer til å senke bilirubin-nivået pga nedsatt hemoglobinomsetning. Se Leverdiagnostikk.

Merknad

Laboratoriet analyserer ikke fraksjonert bilirubin, dvs. konjugert ("direkte") og ukonjugert ("indirekte") bilirubin. Vi kan imidlertid være behjelpelige med å videresende prøve til annet laboratorium. Kort holdbarhet (48 timer) gjør at prøvetaking må skje mandag – torsdag. Prøven må beskyttes mot lys (folie).

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Bilirubin
NLK-kode: NPU01370
Analysenummer: 040
Forkortet analysenavn: S-BILIRU

Prøvetakingsrutiner

Prøven må beskyttes mot lys.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.