S-Bilirubin

Akkreditering Alternativt navn: Totalbilirubin

Indikasjoner

Ikterus. Lever- og galleveislidelser. Hemolytisk anemi. Gilberts syndrom.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<26 µmol/L

Tolkning

Høye verdier ved økt produksjon av bilirubin som ved hemolyse. Høye verdier ved nedsatt konjugering av bilirubin som ved Gilberts syndrom. Høye verdier også ved nedsatt utskillelse av bilirubin som ved intra- og ekstrahepatisk galleveisobstruksjon. Se også  Leverdiagnostikk.

Merknad

Laboratoriet analyserer ikke fraksjonert bilirubin, dvs. konjugert ("direkte") og ukonjugert ("indirekte") bilirubin. Vi kan imidlertid være behjelpelige med å videresende prøve til annet laboratorium. Kort holdbarhet (48 timer) gjør at prøvetaking må skje mandag – torsdag. Prøven må beskyttes mot lys (folie).

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Bilirubin (total)
NLK-kode: NPU01370
Analysenummer: 040
Forkortet analysenavn: S-BILIRU

Prøvetakingsrutiner

Prøven må beskyttes mot lys.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider