B-Bly

Akkreditering Alternativt navn: Pb

Indikasjoner

Blyforgiftning.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann 0 - 17 år <0,3 µmol/L
Kvinne 0 - 49 år <0,3 µmol/L
Mann ≥ 18 år <0,5 µmol/L
Kvinne ≥ 50 år <0,5 µmol/L

Tolkning

Verdier fra 1,0 µmol/L og oppover tyder på økt blyopptak, verdier over 2,0 µmol/L på økt risiko for helseskader. Spesielle regler gjelder for arbeide i blyeksponert miljø. Se Tungmetallforgiftninger.

Norsk bruksnavn: B-Bly
NLK-kode: NPU02572
Analysenummer: 027
Forkortet analysenavn: B-BLY

Prøvetakingsrutiner

Heparinblod (mørk grønn propp). Røret sendes usentrifugert. Prøven oppbevares i romtemperatur frem til innsending.

Prøvemateriale og mengde

2 mL heparinblod.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 7.

Relaterte sider