U-Buprenorfin

Akkreditering Preparat: Subutex, Temgesic, Suboxone, Norspan, Buvidal

Indikasjoner

Verifisere etterlevelse ved bruk av Subutex, Suboxone eller ved mistanke om misbruk av buprenorfin.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Analysen utføres med immunbasert teknikk, og vil ikke rutinemessig bli bekreftet med spesifikk analyse. En vanlig dose Temgesic (0,2 - 0,4 mg) trenger ikke gi utslag på testen, mens Subutex som normalt er adskillig høyere dosert (4 - 32 mg) kan gi positiv prøve i opptil en ukes tid. Kontakt oss dersom det er ønskelig med spesifikk bekreftelsesanalyse.

Norsk bruksnavn: U-Buprenorfin (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25618
Analysenummer: 779
Forkortet analysenavn: U-BUPREN

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider