U-Buprenorfin

Akkreditering Preparat: Subutex, Temgesic, Suboxone, Norspan, Buvidal

Indikasjoner

Verifisere etterlevelse ved bruk av Subutex, Suboxone eller ved mistanke om misbruk av buprenorfin.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

En vanlig dose Temgesic (0,2 - 0,4 mg) trenger ikke gi utslag på testen, mens Subutex som normalt er adskillig høyere dosert (4 - 32 mg) kan gi positiv prøve i opptil en ukes tid. Analysen kan bli falsk positiv dersom det er inntatt store doser av kodein eller morfin. Dette vil bli kommentert.

Norsk bruksnavn: U-Buprenorfin (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25618
Analysenummer: 779
Forkortet analysenavn: U-BUPREN

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider