S-Buprenorfin

Preparat: Subutex, Temgesic, Suboxone, Norspan, Buvidal

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
2 - 10 nmol/L

Substitusjonsbehandling: 2 - 10 nmol/L
Smertebehandling: 0,8 - 2,0 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor det terapeutiske området.
Halveringstid: 20 - 25 timer.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Buprenorfin
NLK-kode: NPU27449
Analysenummer: 782
Forkortet analysenavn: S-BUPREN

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gelrør). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.