S-Bupropion total

Preparat: Wellbutrin, Zyban

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
1000 - 5000 nmol/L

Tolkning

Bupropion er ustabilt i serum etter prøvetaking og foreløpig vurderes kun konsentrasjon av farmakologisk aktiv metabolitt (hydroksybupropion). Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: Ca 20 timer (hydroksybupropion).

Merknad

Konsentrasjonen av både bupropion og den farmakologisk aktive metabolitten hydroksybupropion bestemmes.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Sum: Bupropion+hydroksybupropion
NLK-kode: NPU29816
Analysenummer: D05
Forkortet analysenavn: BUPROTOT

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.