F-Kalprotektin

Alternativt navn: FeCal-test, calprotectin, kalprotectin

Indikasjoner

Testen benyttes for å skjelne mellom organisk og funksjonell gastrointestinal sykdom med tanke på utvelgelse av pasienter til endoskopi, og som markør for sykdomsaktivitet og behandlingseffekt ved inflammatorisk tarmsykdom. Testen skal ikke brukes i diagnostikk eller oppfølging av kreft i tarm.

Bakgrunn

Kalprotektin er et protein med sinkbindende protein med antimikrobiell effekt. Kalprotektin i feces kommer fra aktiverte eller døde granulocytter fra slimhinneoverflaten i mage-tarm-kanalen. Konsentrasjonen av kalprotektin i feces øker ved inflammasjon i tarmen. Målt kalprotektinkonsentrasjon påvirkes av flere faktorer: Kort passasjetid (diaré), inflammasjon proksimalt i tarmen og feces fra sentrale porsjoner som har vært lite i kontakt med tarmslimhinne gir lavere konsentrasjoner enn ved lang passasjetid, inflammasjon distalt i tarmen og måling av kalprotektin fra overfladiske porsjoner av feces. Feces er et heterogent prøvemateriale som normalt inneholder ufordøyde matrester, og høy biologisk variasjon må derfor påregnes for analysen.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 5 år < 50 mg/kg

Tolkning

Voksene:

< 50 mg/kg Normal
50 - 99 mg/kg Lav sannsynlighet for inflammasjon av betydning eller aktiv inflammatorisk tarmsykdom.
100 - 249 mg/kg Lettere inflammasjon kan foreligge. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom kan kontrollprøve innen tre måneder vurderes. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom er risikoen for klinisk tilbakefall økt og ny kontrollprøve etter tre til seks måneder kan vurderes.
≥ 250 mg/kg Inflammasjon foreligger. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom bør pasienten følges opp. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom kan aktuell terapi ha utilstrekkelig effekt.

Få studier for barn. Over 400-800 mg/kg er inflammasjon i tarm sannsynlig.­

Forhøyede verdier kan også ses ved infeksiøse enteritter, ved antibiotikaindusert diare, divertikulitt og kreft i tykk- og endetarm.

Referanser:

1.    Expert opinion for use of faecal calprotectin in diagnosis and monitoring of inflammatory bowel disease in daily clinical practice. Reenaers C et al. United European Gastroenterol J. 2018 Oct;6(8):1117-1125.
2.    From bench to bedside: Fecal calprotectin in inflammatory bowel diseases clinical setting. Mumolo MG et al. World J Gastroenterol. 2018 Sep 7; 24(33): 3681–3694.
3.    Fecal calprotectin in healthy children. Oord T, Hornung N. Scand J Clin Lab Invest. 2014;74:254–258.

Analytisk og biologisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: F-Kalprotektin
NLK-kode: NPU19717
Analysenummer: 484
Forkortet analysenavn: F-FECAL1

Prøvetakingsrutiner

Vennligst se brukerveiledning for legekontor(pdf) og pasienter(pdf) for mer informasjon om prøvetaking. User manual for patients(pdf)

Link til video med brukerveiledning

Spesialrør deles ut fra legekontor eller fra våre prøvetakingsenheter. 

Leveres til legekontoret eller prøvetakingsenheten snarest, senest innen 4 dager. 

Merking

NB: Sett prøveID direkte på prøvebeholderen, ikke på transporthylsen.

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A, B eller W.

Relaterte sider