F-Kalprotektin

Alternativt navn: FeCal-test, calprotectin

Indikasjoner

Mistanke om organisk sykdom i mage-tarm tractus; diagnostikk av inflammatorisk tarmsykdom (Crohn's sykdom, ulcerøs colitt = IBD), bedømmelse av sykdomsaktivitet, og effekt av behandling ved disse.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 5 år < 50 mg/kg

Tolkning

Diagnostikk:

50 - 149 mg/kg

Lett forhøyet verdi som ikke kan tillegges sikker betydning. Aktiv inflammatorisk tarmsykdom lite sannsynlig.
150 - 499 mg/kg Testen er positiv og inflammatorisk tarmsykdom kan foreligge. Funnet bør sammenholdes med anamnese med tanke på videre undersøkelser.
≥500 mg/kg Sterkt forhøyet - en slik verdi sees oftest ved klinisk aktiv inflammatorisk tarmsykdom. Videre undersøkelser anbefales.

Kjent IBD: 

50 - 199 mg/kg Ingen eller liten sykdomsaktivitet, mukosatilheling sannsynlig.
200 - 499 mg/kg Lett til moderat sykdomsaktivitet.
500 - 999 mg/kg Moderat sykdomsaktivitet.
≥1000 mg/kg Sterk sykdomsaktivitet.


Analytisk og biologisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: F-Kalprotektin
NLK-kode: NPU19717
Analysenummer: 484
Forkortet analysenavn: F-FECAL1

Prøvetakingsrutiner

Fecesprøver til F-Kalprotektin kan ikke være tilsatt transportmedium. Plastrør med skrukork bør benyttes, og kan fås tilsendt ved henvendelse. Kan lagres ved romtemperatur i inntil 7 dager før analyse. Prøven sendes på vanlig måte til laboratoriet, men kan også fryses ned for senere forsendelse.

Prøvemateriale og mengde

Fecesprøve, halvfullt rør - Viktig!

Merking

NB: Sett prøveID direkte på prøvebeholderen, ikke på transporthylsen.

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.

Relaterte sider