U-Cannabinoider

Akkreditering Alternativt navn: ''Hasj'', Cannabis

Indikasjoner

Mistanke om misbruk av hasjisj/marihuana. Dersom en ønsker en vurdering av når siste inntak fant sted, rekvirer også "798 Spesifikk analyse ved positiv screening". 

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screening-analysen påviser cannabinoider som naturlig kun finnes i Cannabis-planten, men analysen sier lite om konsentrasjonen. Ved spesifikk analyse påvises tetrahydrocannabinol-syre som er en hovedmetabolitt av tetrahydrocannabinol (THC) som er virkestoffet i cannabis. Analysen er utført med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Sannsynlig tidspunkt for siste inntak (kvantitering) blir kommentert. Vi anbefaler en til to prøver per uke inntil den er negativ. Etter røyking av en vanlig brukerdose hasjisj vil deteksjonstiden være kort (2 - 6 dager). Etter store inntak kan THC-syre påvises i 2 - 4 uker etter siste inntak. Spesifikk analyse kan etterrekvireres innen to uker.

Norsk bruksnavn: U-Cannabis (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25839
Analysenummer: 654
Forkortet analysenavn: U-CANNAB

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.