S-CDT

Akkreditering Alternativt navn: Carbohydrate deficient transferrin (karbohydratfattig transferrin)

Indikasjoner

Analysen gir informasjon om skadelig høyt alkoholforbruk. Hos enkelte pasienter (bl.a. genetiske varianter av transferrin og levercirrhose) kan analyse av CDT ikke la seg gjøre. I slike tilfeller anbefaler vi i stedet å analysere fosfatidyletanol B-PEth (EDTA-blod) som er mer sensitiv og spesifikk enn CDT.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<1,7 %

Tolkning

CDT er en markør for langvarig høyt alkoholforbruk. Med høyt forbruk menes mer enn 4 - 6 alkoholenheter (AE) per dag (60 – 70 gram). En alkoholenhet utgjør omkring 13 gram etanol og tilsvarer en halvflaske pils (35 cL), ett glass vin (12 cL), et lite glass hetvin (8 cL) eller en drink (4 cL brennevin). Stoppes inntaket, vil CDT synke til normalt nivå i løpet av 2 - 4 uker (halveringstid er 10-14 dager). Siden sensitiviteten er funnet å være lav anbefales samtidig bruk av andre markører som Gamma-GT, MCV, ASAT og ALAT. Under graviditeten kan CDT stige med inntil 0,4-0,6 %-enheter.

Ved CDT >1,7% Sensitivitet Spesifisitet
Alle      51%     93%
Menn      56%     91%
Kvinner      35%     97%

Se også B-PEth.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: Transferrin(P)-CDT
NLK-kode: NOR25928
Analysenummer: 658
Forkortet analysenavn: S-CDT

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.