Chlamydia trachomatis

Akkreditering Alternativt navn: C. trachomatis, Chlamydia trachomatis PCR, Klamydia, Chlamydia

Indikasjoner

Kvinner: vaginal utflod og dysuri.
Menn: uretral utflod, dysuri og epididymitt.

For seksuelt aktive personer under 25 år anbefales testing ved partnerskifte.

Kontrollprøve

Kontrollprøve etter 3-4 uker ved mistanke om behandlingssvikt eller ny smitte. Et negativt svar på denne tilsier at behandlingen har vært vellykket. Et positivt svar kan skyldes påvisning av døde bakterier og betyr ikke nødvendigvis at behandlingen har vært mislykket. Da tas ny prøve etter ytterligere 14 dager. Positivt svar på denne tilsier behandlingssvikt eller ny smitte.

Tolkning

Ved positivt resultat gjøres smitteoppsporing. Man konsentrerer seg om seksualpartnere de siste 6 måneder, men det kan være aktuelt å utvide smitteoppsporingen til kontakter siste 12 måneder. Klamydia-infeksjon kan forløpe asymptomatisk i lang tid, kanskje år. Nyoppdaget klamydia-infeksjon behøver derfor ikke å bety utroskap.

Analysenummer: 690
Forkortet analysenavn: CHLAMTRC

Prøvetakingsrutiner

Urinprøve (Aptima – Urine Specimen Collection Kit) er spesielt nyttig ved rutineundersøkelser hos menn, også uten symptomer. Urinprøve tas minimum 1 time etter siste vannlating; de første 8 - 10 mL av urinen samles opp. Overfør 2 mL urin til prøvetakingsrøret ved hjelp av medfølgende engangspipette. Prøven oppbevares i romtemperatur/kjøleskap etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Prøven er holdbar 30 dager i romtemperatur.

Prøvemateriale og mengde

Urin: 2 mL av første porsjon urin (Aptima – Urine Specimen Collection Kit).
Pensel: fra vagina, cervix eller urethra. (Alternativt fra anus, hals, øye eller sæd) (Aptima – Multitest Swab Specimen Collection Kit).

Merking

Urin: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Pensel:  Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.