S-CK

Akkreditering Alternativt navn: Creatine kinase, CPK - creatine phosphokinase, total CK

Indikasjoner

Akutt muskelskade. Differensialdiagnostisk ved degenerative eller autoimmune muskelsykdommer. Legemiddelutløste myopatier.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann 0 - 49 år <400 U/L
Kvinne <210 U/L
Mann ≥ 50 år <280 U/L

Varsling: Verdier over 20000 U/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved akutt hjerteinfarkt med maksimumsverdi etter 1 døgn, normalisering etter 3 - 5 døgn. Høye verdier kommer ofte fra skjelettmuskulaturen og kan ses ved muskeldystrofi, myositter, rhabdomyolyse, kirurgiske inngrep og etter kraftig muskelarbeid. Høye verdier kan også skyldes hypothyreose, hypertermi, intracerebrale blødninger og lesjoner. 

Merknad

Ved S-CK >20000 U/L vil S-Kreatinin tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-CK
NLK-kode: NPU19656
Analysenummer: 036
Forkortet analysenavn: S-CK

Pasientforberedelser

Pasienten bør ikke ha gjennomgått uvanlig sterk fysisk aktivitet, fysioterapi eller intramuskulære injeksjoner de siste 3 døgn før prøvetaking.

Prøvetakingsrutiner

Prøven må beskyttes mot lys.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.