S-CRP

Akkreditering Alternativt navn: C-reaktivt protein

Indikasjoner

Aktiv inflammatorisk prosess. Differensialdiagnostisk mellom bakteriell- og virusinfeksjon.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<5 mg/L

Varsling: Verdier over 150 mg/L vil bli varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved aktive inflammatoriske prosesser. Bakterielle prosesser gir gjerne høyere verdier enn virusinfeksjoner. CRP er det mest følsomme av akutt fase proteinene. Det kan stige til 2000 ganger utgangsverdien i løpet av 24 timer ved en akutt aktiv prosess. Ved tilbakegang av prosessen synker CRP fortere enn de øvrige akutt fase proteinene.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-CRP
NLK-kode: NPU19748
Analysenummer: 088
Forkortet analysenavn: S-CRP

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.