S-CRP

Akkreditering Alternativt navn: C-reaktivt protein

Indikasjoner

Aktiv inflammatorisk prosess. Differensialdiagnostisk mellom bakteriell- og virusinfeksjon.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<5 mg/L

Varsling: Verdier over 150 mg/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Ved aktive inflammatoriske prosesser som bakteriell infeksjon, trauma eller kirurgi ses raskt økende CRP, som etter behandling vil falle noe langsommere tilbake. Ved bakteriell infeksjon ses som regel CRP over 40 og samtidig nøytrofili. Virale infeksjoner gir vanligvis kun lett forhøyet CRP. Høy CRP som ligger relativt uendret over tid, og hvor det ikke er nøytrofili, kan tale for andre sykdommer som autoimmun inflammatorisk sykdom eller malignitet som årsak til høy CRP.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-CRP
NLK-kode: NPU19748
Analysenummer: 088
Forkortet analysenavn: S-CRP

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.