S-Cystatin C eGFR

Akkreditering

Indikasjoner

Vurdering av nyrefunksjon. Se nyrefunksjon.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
1 - 17 år >72 mL/min/1,73m2
Kvinne 18 - 29 år >65 mL/min/1,73m2
Mann 18 - 29 år >72 mL/min/1,73m2
Kvinne 30 - 39 år >60 mL/min/1,73m2
Mann 30 - 39 år >68 mL/min/1,73m2
Kvinne 40 - 49 år >58 mL/min/1,73m2
Mann 40 - 49 år >65 mL/min/1,73m2
Kvinne 50 - 59 år >56 mL/min/1,73m2
Mann 50 - 59 år >62 mL/min/1,73m2
Kvinne 60 - 69 år >54 mL/min/1,73m2
Mann 60 - 69 år >61 mL/min/1,73m2
Kvinne ≥ 70 år >52 mL/min/1,73m2
Mann ≥ 70 år >59 mL/min/1,73m2

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier har ingen klinisk interesse.

Merknad

Formelen for beregning av Glomerulær FiltrasjonsRate (GFR) basert på s-Cystatin C kan ikke benyttes for barn < 1 år.

Estimert GFR (eGFR) kan beregnes ut ifra S-Kreatinin eller S-Cystatin C, samt alder og kjønn. Reell GFR kan videre beregnes ut fra kroppsoverflate, dvs. høyde og vekt.

Måling av eGFR basert på S-Cystatin C kan gjøres i tillegg til S-Kreatinin eGFR, siden analysene har helt forskjellige feilkilder. Et samsvar mellom analysesvarene indikerer et sikrere estimat for nyrefunksjonen. Omvendt bør en ved forskjeller mellom S-Cystatin C eGFR og S-Kreatinin eGFR vurdere hvilke feilkilder som kan ha påvirket resultatene. Cystatin C varierer i liten grad (<5 %) med kjønn, muskelmasse, alder og etnisitet. Cystatin C er derfor en egnet tilleggsanalyse for bestemmelse av nyrefunksjon, først og fremst hos barn og eldre. 

Norsk bruksnavn: Nyre-estimert GFR Cystatin C (overfl.=1,73m2)
NLK-kode: NOR25910
Analysenummer: A99
Forkortet analysenavn: CYSGFR

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider