S-Cystatin C

Akkreditering

Indikasjoner

Vurdering av nyrefunksjonen hos personer med lite muskelmasse, som barn, eldre over 80 år og personer med BMI under 20 kg/m2.

Cystatin C kan også gi bedre kvantitering av nyrefunksjonen ved GFR < 30 ml/min/1,73 m2 og er indisert ved dosetilpasning av legemidler som skilles ut i nyrene når nyrefunksjonen er redusert.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 1 år 0,64 - 1,23 mg/L

Fullstendig referansetabell 

Tolkning

Høye verdier ved nedsatt glomerulusfiltrasjon: prerenalt ved sirkulasjonssvikt, renalt ved glomerulusskade, postrenalt ved avløpshinder. Lave verdier har liten klinisk interesse. Cystatin C er høy ved graviditet, kortikosteroidbehandling og ved hypertyreose. Cystatin C er lav ved hypotyreose. Cystatin C skal ikke brukes til å estimere nyrefunksjon ved disse tilstandene. 

Ved analyse av Cystatin C medfører alltid beregning av den tilsvarende estimerte GFR, Cystatin C eGFR. Se Nyrefunksjonen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Cystatin C
NLK-kode: NPU23745
Analysenummer: A98
Forkortet analysenavn: CYST C

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.