S-Diazepam total

Preparat: Stesolid, Valium, Vival

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

< 3500 nmol/L (sum diazepam + demetyldiazepam)

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (demetyldiazepam) bestemmes også. Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser.

En serumkonsentrasjon på omkring 2000 nmol/L diazepam kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: Diazepam 20 - 100 timer, demetyldiazepam 26 - 200 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetyldiazepam bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Diazepam
NLK-kode: NPU18686
Analysenummer: 402
Forkortet analysenavn: DIAZEPAM

Pasientforberedelser

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.