U-Ecstasy

Akkreditering Alternativt navn: MDMA

Indikasjoner

Mistanke om misbruk av Ecstasy der man ønsker å vite hvilket stoff som er tatt inn og evt sannsynligheten for nytt inntak siden forrige prøve.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Påviser Ecstasy-stoffene MDMA (MetylenDioksyMetAmfetamin) og MDA (MetylenDioksyAmfetamin) samt amfetamin og metamfetamin. MDMA vil i kroppen delvis omdannes til MDA, slik at begge stoffene vil ofte påvises samtidig. Avhengig av inntatt dose vil stoffene kunne påvises omkring 2 - 6 dager etter inntak. Analysen kan evt etterrekvireres innen 2 uker. Analysen blir utført med LC-MS-MS som gir en meget høy grad av sikkerhet. 

Analysenummer: 783
Forkortet analysenavn: U-ECSTAS

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider