U-Ecstasy

Akkreditering Alternativt navn: MDMA, MDA

Indikasjoner

Påviser bruk av Ecstasy-stoffene MDMA (MetylenDioksyMetAmfetamin) og MDA (MetylenDioksyAmfetamin).

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

MDMA vil i kroppen delvis omdannes til MDA, slik at begge stoffene gjerne påvises samtidig. Avhengig av inntatt dose vil stoffene kunne påvises omkring 2 - 6 dager etter inntak. Prøven screenes med immunbasert analyse, og dersom den er negativ, vil svar utgis samme dag. Dersom screening er positiv, besvares den som UTFØRT og settes opp til bekreftende analyse med LC-MS-MS som gir en meget høy grad av sikkerhet.

Norsk bruksnavn: U-Ecstasy (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25633
Analysenummer: A75
Forkortet analysenavn: U-ECS

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider