S-Kreatinin eGFR

Akkreditering Alternativt navn: CKD, CKD-EPI, GFR, eGFR

Indikasjoner

Vurdering av nyrefunksjonen. Se Nyrefunksjonen.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 18 - 29 år >65 mL/min/1,73m2
Mann 18 - 29 år >72 mL/min/1,73m2
Kvinne 30 - 39 år >60 mL/min/1,73m2
Mann 30 - 39 år >68 mL/min/1,73m2
Kvinne 40 - 49 år >58 mL/min/1,73m2
Mann 40 - 49 år >65 mL/min/1,73m2
Kvinne 50 - 59 år >56 mL/min/1,73m2
Mann 50 - 59 år >62 mL/min/1,73m2
Kvinne 60 - 69 år >54 mL/min/1,73m2
Mann 60 - 69 år >61 mL/min/1,73m2
Kvinne ≥ 70 år >52 mL/min/1,73m2
Mann ≥ 70 år >59 mL/min/1,73m2

Tolkning

NB! Reell GFR må vurderes i forhold til pasientens høyde og vekt. 

Høye verdier har ingen klinisk interesse.

Merknad

Beregningen av Glomerulær FiltrasjonsRate (GFR) fra S-Kreatinin gjelder kun for voksne og utføres ikke dersom pasienten er under 18 år.

Estimert GFR (eGFR) kan beregnes ut ifra S-Kreatinin eller S-Cystatin C, samt alder og kjønn. Reell GFR kan videre beregnes ut fra kroppsoverflate, dvs. høyde og vekt.

Måling av eGFR basert på S-Cystatin C kan gjøres i tillegg til S-Kreatinin eGFR, siden analysene har helt forskjellige feilkilder. Et samsvar mellom analysesvarene indikerer et sikrere estimat for nyrefunksjonen. Omvendt bør en ved forskjeller mellom S-Cystatin C eGFR og S-Kreatinin eGFR vurdere hvilke feilkilder som kan ha påvirket resultatene. Cystatin C varierer i liten grad (<5 %) med kjønn, muskelmasse, alder og etnisitet. Cystatin C er derfor en egnet tilleggsanalyse for bestemmelse av nyrefunksjon, først og fremst hos barn og eldre.

Norsk bruksnavn: Nyre-estimert GFR CKD-EPI Kreatinin (overfl.=1,73m2)
NLK-kode: NOR25909
Analysenummer: 247
Forkortet analysenavn: GFR

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider