EKG taking og tyding

Alternativt navn: Elektrokardiogram

Varsling: Ved uventede EKG-forandringer kan det være behov for kontakt med rekvirent. Det er derfor viktig at det på rekvisisjonen oppgis et telefonnummer hvor vi kan komme i kontakt med rekvirent uten å bli stilt i kø eller bli møtt av automatisk telefonsvarer.

Tolkning

EKG vil bli vurdert og kommentert av kardiolog om ettermiddagen, og vurdering/kommentarer lagt inn i vårt IT-system.

Vanlig brukte kommentarer ved EKG-tolkning med utfyllende informasjon.

Veiledninger

Taking av 12-kanals hvile EKG (pdf).

Denne plakaten kan kanskje være til nytte som veggplakat der EKG blir registrert (pdf).

Merknad

Laboratoriet utfører ikke belastnings-EKG. Ved klinisk mistanke om alvorlig hjertelidelse bør det primært overveies å kontakte sykehus.

Gratis nettkurs om EKG med teori og EKG-eksempler.

Norsk bruksnavn: Pt-EKG
NLK-kode: NOR15117
Analysenummer: 080
Forkortet analysenavn: EKG TAKI

Pasientforberedelser

Pasienten må møte på et av laboratoriets prøvetakingssteder. Klinisk problemstilling anføres.

EKG kan også innsendes for tyding. Det kan også sendes inn elektronisk via Forum, ta kontakt med markedsavdelingen for å få satt opp dette.

Relaterte sider