F-Elastase

Indikasjoner

Utredning av eksokrin pankreassvikt, for eksempel ved kronisk pankreatitt. 

Bakgrunn

Elastase er et fordøyelsesenzym som produseres i pankreas og skilles eksokrint ut i duodenum ved måltider. Enzymet selv brytes ned i liten grad i fordøyelseskanalen, slik at konsentrasjonen i feces korresponderer med konsentrasjonen som skilles ut i duodenum.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
>199 µg/g

Tolkning

Jo lavere nivå av elastase i feces, desto høyere sannsynlighet for eksokrin pankreassvikt. Kun lave verdier har kjent klinisk betydning.

Merknad

Ved diaré får man en fortynningseffekt, og analysen kan gi falskt patologisk svar. I slike tilfeller anbefales det å ta prøven en annen dag.

Norsk bruksnavn: F-Elastase-1
NLK-kode: NPU28718
Analysenummer: E83
Forkortet analysenavn: ELASTASE

Prøvetakingsrutiner

Vennligst se brukerveiledning for legekontor(pdf) og pasienter(pdf) for mer informasjon om prøvetaking. User manual for patients(pdf)

Link til video med brukerveiledning

Spesialrør deles ut fra legekontor eller fra våre prøvetakingsenheter. 

Leveres til legekontoret eller prøvetakingsenheten snarest, senest innen 4 dager. 

Merking

NB: Sett prøveID direkte på prøvebeholderen, ikke på transporthylsen.

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A, B eller W.

Relaterte sider