B-Erytrocytter

Akkreditering Alternativt navn: Røde blodlegemer, EPK - erytrocytt partikkel konsentrasjon, Ery

Indikasjoner

Anemiutredning. Polycytemi.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne ≥ 14 år 3,94 - 5,16 X 10^12/L
Mann ≥ 14 år 4,25 - 5,71 X 10^12/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Ved anemi vurderer man antall erytrocytter samt deres størrelse og innhold av hemoglobin.

Høye verdier ses ved polycytemi. Ved talassemi er ofte antallet erytrocytter over øvre referansegrense, kombinert med lav MCH og noen ganger også anemi.

Merknad

Ved interferens i prøven kan rutinemetoden gi feil resultat og prøven vil da bli reanalysert med en alternativ metode. Denne har noe større usikkerhet enn oppgitt analytisk variasjonskoeffisient. Usikkerheten for alternativ metode er medisinsk vurdert og er ikke av klinisk betydning for pasienten. 

Ved B-Erytrocytter over øvre referansegrense og MCH mer enn 2 pg under nedre referansegrense, etterrekvireres B-Erytrocytter og MCH der en eller begge analyser ikke er rekvirert. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Erytrocytter
NLK-kode: NPU01960
Analysenummer: 002
Forkortet analysenavn: B-ERYTRO

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.