B-Erytrocytter

Akkreditering Alternativt navn: Røde blodlegemer, EPK - erytrocytt partikkel konsentrasjon, Ery

Indikasjoner

Anemiutredning. Polycytemi.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann ≥ 14 år 4,25 - 5,71 X 10^12/L
Kvinne ≥ 14 år 3,94 - 5,16 X 10^12/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier betyr polycytemi (polycytemia vera, oxygenmangel, inntørring). Lave verdier ved anemi, se Anemi.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Erytrocytter
NLK-kode: NPU01960
Analysenummer: 002
Forkortet analysenavn: B-ERYTRO

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.