U-Etanol

Akkreditering Alternativt navn: Alkohol, etylalkohol

Indikasjoner

Analysen er egnet for å påvise nylig alkoholinntak. Dersom det er mistanke om metanol, isopropanol eller aceton, kan prøvene videresendes til Divisjon for rettstoksikologi, FHI for spesifikk analyse.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Svar under 0,3 g/L utgis som NEG.

Tolkning

Metoden påviser etanol i urinen og viser om det har vært alkohol i blodet siden forrige vannlating.

Norsk bruksnavn: U-Etanol (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25624
Analysenummer: 666
Forkortet analysenavn: U-ETANOL

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 2 dager ved romtemperatur og 4 uker i kjøleskap.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider