U-Etylsulfat spesifikk analyse

Alternativt navn: EtS

Referanseområde

Referanseområde
NEG

For mer informasjon se U-Etylglukuronid spesifikk analyse.

Norsk bruksnavn: U-Etylsulfat (EtS)
NLK-kode: NPU53103
Analysenummer: R41
Forkortet analysenavn: ETYLSULF