S-Fentanyl

Preparat: Durogesic depotplaster, Fentanyl depotplaster

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<10 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger.
Halveringstid: 20-27 timer for depotplaster

Norsk bruksnavn: P-Fentanyl
NLK-kode: NPU08918
Analysenummer: D19
Forkortet analysenavn: S-FENTAN

Pasientforberedelser

Prøven tas før neste depotplaster.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste plasterbytte.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.