S-Ferritin

Akkreditering

Indikasjoner

Jernmangel.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 13 - 17 år 15 - 110 µg/L
Mann 13 - 17 år 15 - 220 µg/L
Kvinne ≥ 18 år 15 - 200 µg/L
Mann ≥ 18 år 20 - 300 µg/L

Fullstendig referansetabell 

Tolkning

Ferritinkonsentrasjonen er normalt tilnærmet proporsjonal med kroppens jernlagre. Ved jerntap/blødning vil en se synkende ferritinverdier, og når jernlagrene er tomme vil verdier under referanseområdet foreligge. Lave verdier har ingen andre årsaker enn jernmangel/blødning. Akutt-fase-reaksjoner gir høyere ferritin, som f.eks. ved akutte og kroniske infeksjoner, inflammatoriske tilstander og etter operasjoner. Ved slike tilstander kan jernmangel foreligge også ved normal eller høy ferritin.

Høy ferritin ses ved store jernlagre (hemokromatose). Høye verdier som ikke er assosiert med store jernlagre ses ved leversykdommer (ferritin lagres i lever), ved myeloproliferative sykdommer og ved høyt alkoholinntak. Se også Anemi.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Ferritin
NLK-kode: NPU19763
Analysenummer: 119
Forkortet analysenavn: S-FERRIT

Pasientforberedelser

Prøven bør ikke tas i startfasen av en jernbehandling. Man kan da få en falsk forhøyet verdi. Igangværende jernbehandling behøver man ikke seponere.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.