S-Ferritin

Akkreditering

Indikasjoner

Jernmangel.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann 13 - 17 år 15 - 220 µg/L
Kvinne 13 - 17 år 15 - 110 µg/L
Mann ≥ 18 år 20 - 300 µg/L
Kvinne ≥ 18 år 15 - 200 µg/L

Fullstendig referansetabell 

Tolkning

Verdier under referanseområdet betyr jernmangel (uttømte jerndepoter). Normale og høye verdier utelukker ikke jernmangel, idet ferritin er et akutt fase protein som øker ved aktive prosesser. Betydelig økte verdier ses særlig ved fulminante faser av akutt myelogen leukemi, levernekrose, transfusjonssiderose og hemokromatose.
Det er viktig å være klar over at hemokromatose i tidlig stadium ikke behøver å være ledsaget av høye ferritinverdier. Jernmetning kan da være en tilleggsfaktor ved vurdering. Ved behandling av hemokromatose med desferoxamin (Desferal) eller venesectio kan ferritin brukes til å kontrollere effekten. Se Anemi.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Ferritin
NLK-kode: NPU19763
Analysenummer: 119
Forkortet analysenavn: S-FERRIT

Pasientforberedelser

Prøven bør ikke tas i startfasen av en jernbehandling. Man kan da få en falsk forhøyet verdi. Igangværende jernbehandling behøver man ikke seponere.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.