S-Flunitrazepam

Preparat: Flunipam, Rohypnol

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<20 nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er meget potent og en serumkonsentrasjon på 25 nmol/L gir en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: ca 20 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Flunitrazepam
NLK-kode: NPU04795
Analysenummer: 403
Forkortet analysenavn: FLUNITRA

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.