S-Fluoksetin total

Preparat: Fontex

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

400 - 2500 nmol/L (sum fluoxetin + demetylfluoxetin)

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (demetylfluoxetin) bestemmes også. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: fluoksetin: 1 - 3 døgn, demetylfluoksetin: 4 - 16 dager

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylfluoksetin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Fluoksetin
NLK-kode: NPU08790
Analysenummer: 378
Forkortet analysenavn: FLUOXETI

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.