S-Folat

Akkreditering Alternativt navn: Folsyre, folinsyre i serum, vitamin B9

Indikasjoner

Utredning av makrocytære anemier. Malabsorpsjon. Vitamin B12-mangel. Mistanke om folatmangel.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
>5,7 nmol/L

Tolkning

Lave verdier ved malnutrisjon, malabsorpsjon (særlig cøliaki), graviditet, hemolytiske anemier, myeloproliferative tilstander, kroniske inflammasjoner, epilepsibehandling med fenytoin og barbiturater. Husk også P-Homocystein som parameter ved utredning av en makrocytær anemi. Se Anemi.

Høye verdier kan ses ved vitamin B12-mangel.

Merknad

På grunn av kort holdbarhet i romtemperatur (24 timer) anbefales det å ikke sende pasientprøvene i posten.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Vit. B9 (Folsyre)
NLK-kode: NPU02070
Analysenummer: 086
Forkortet analysenavn: S-FOLAT

Prøvetakingsrutiner

Prøven må sentrifugeres og serum skilles fra koagelet innen 2 timer etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.