S-Fosfat, uorganisk

Akkreditering Alternativt navn: P, fosfat målt som fosfor

Indikasjoner

Sykdommer i gl. parathyreoideae. Vitamin D-mangel. Malabsorpsjon. Nyresvikt.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
14 - 17 år 0,75 - 1,55 mmol/L
Mann 18 - 49 år 0,75 - 1,65 mmol/L
Kvinne ≥ 18 år 0,85 - 1,50 mmol/L
Mann ≥ 50 år 0,75 - 1,35 mmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved hypoparathyreoidisme, vitamin D-intoksikasjon, nyreinsuffisiens, acidose, hemolyse, akromegali og inntak av geitemelk. Lave verdier ved hyperparathyreoidisme, vitamin D-mangel, malabsorpsjon av fosfat pga fosfatbindende antacida, alkalose, tubulær nyreskade, alkoholisme. Analytten har imidlertid begrenset holdbarhet i romtemperatur, og prøver som blir sendt i posten på fredager kan få falsk forhøyet resultat.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: S-Fosfat
NLK-kode: NOR25615
Analysenummer: 024
Forkortet analysenavn: S-FOSFOR

Prøvetakingsrutiner

Ingen eller lett og kortvarig stase ved prøvetakingen. Prøven må sentrifugeres og serum skilles fra koagelet innen 2 timer etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider