S-Fosfat, uorganisk

Akkreditering Alternativt navn: P, fosfat målt som fosfor

Indikasjoner

Sykdommer i gl. parathyreoideae. Vitamin D-mangel. Malabsorpsjon. Nyresvikt.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
3 - 16 år 1,10 - 1,90 mmol/L
Mann 17 - 49 år 0,75 - 1,65 mmol/L
Kvinne ≥ 17 år 0,85 - 1,50 mmol/L
Mann ≥ 50 år 0,75 - 1,35 mmol/L

Fullstendig referansetabell 

Varsling: Verdier under 0,3 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved nyreinsuffisiens, hypoparathyreoidisme, vitamin D-intoksikasjon, acidose, hypomagnesemi, hemolyse og akromegali.

Lave verdier ved hyperparathyreoidisme, vitamin D-mangel, malabsorpsjon av fosfat p.g.a. fosfatbindende antacida, alkalose, tubulær nyreskade og alkoholisme. Analytten har imidlertid begrenset holdbarhet i romtemperatur, og prøver som blir sendt i posten på fredager kan få falsk forhøyet resultat. 

Merknad

Ved S-Fosfat <0,40 mmol/L vil S-Natrium, S-Kalium, S-Magnesium, og S-Kreatinin tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: S-Fosfat
NLK-kode: NOR25615
Analysenummer: 024
Forkortet analysenavn: S-FOSFOR

Prøvetakingsrutiner

Ingen eller lett og kortvarig stase ved prøvetakingen. Prøven må sentrifugeres og serum skilles fra koagelet innen 2 timer etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider