S-Fri Testosteron indeks

Akkreditering Alternativt navn: FTI

Indikasjoner

Fri Testosteron indeks (FTI) er et indirekte mål på fritt testosteron og vil være et nyttig korrektiv for vurdering av totaltestosteron. Fri Testosteron indeks (FTI) = 10 x testosteron/SHBG FTI beregnes automatisk når begge parametre er rekvirert, og S-Testosteron er ≥ 3 og SHBG ≤ 180 nmol/L.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde
Kvinne 0,1 - 0,6
Mann ≥ 14 år 2,3 - 9,9

Tolkning

I blodet foreligger det meste av testosteronet proteinbundet, først og fremst til SHBG (seksualhormon bindende globulin), mens en mindre del (2-3%) er fri og dermed aktiv. Testosteronanalysen måler den totale konsentrasjonen, både fritt (aktivt) og bundet (inaktivt) testosteron. Konsentrasjonen av SHBG varierer betydelig fra individ til individ og påvirkes (først og fremst) av østrogen- og androgenhormoner. Også thyreoideahormonene fører til økt SHBG konsentrasjon. De høyeste verdiene sees ved graviditet (østrogenpåvirkning), mens f.eks. bruk av anabole steroider fører til svært lave konsentrasjoner av SHBG. FTI gir en nyttig korreksjon av testosteron konsentrasjonen, bl.a. der testosteron hos menn er nær nedre referansegrense, ved polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) og ved hyperthyreose og behandling med østrogener (som begge fører til høyere SHBG-konsentrasjon).

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: P-Fri testosteron-indeks
NLK-kode: NPU18893
Analysenummer: 635
Forkortet analysenavn: FTINDEKS

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.