S-Lette immunglobulinkjeder (kappa- og lambda- lettkjeder) i serum

Alternativt navn: S-fri kappa, S-fri lambda, frie lettkjeder, ratio lettkjeder, S-k/l-ratio, FLK, SFLC.

Indikasjoner

  • Mistanke om lettkjede- eller non-sekretorisk myelomatose (ofte samtidig lavt nivå av gammaglobulin).
  • Ved nyoppdaget monoklonal komponent i serum, og ved risikovurdering av mulig plasmacellesykdom og risiko for utvikling senere.
  • Mistanke om lettkjede-amyloidose.
  • Laboratoriet analyserer lettkjedene hvis gammaglobulinnivået ved proteinelektroforese er under nedre referansegrense (første gang).
  • Ved rutinekontroll av monoklonal komponent, avhengig av forløpet.

Referanseområde

Analyse Referanseområde Enhet
S-fri kappa 6,7 - 22,4 mg/L
S-fri lambda 8,3 - 27,0 mg/L
Kappa-lambda-ratio
0,31 - 1,56
 

Tolkning

Økt nivå av enten kappa- eller lambda lettkjedene, og med et unormalt forhold mellom nivåene (ratio > 4,0 og involvert lettkjede > 50 mg/L), kan det være tegn på klonal plasmacellesykdom. Dette må ses i sammenheng med om det foreligger organskade av benmarg, skjelett, nyrefunksjon eller nerver. I noen tilfeller kan lettkjedene være årsak til hjertesvikt (AL amyloidose).

Hvis kappa- eller lambda lettkjeder er over 100 – 200 mg/L, bør det på tidspunkt også utføres urinelektroforese (Bence Jones proteinuri). Strimmeltest av protein i urin påviser kun albumin, ikke lettkjeder. Imidlertid brukes albumin/kreatinin-ratio i urin for å påvise nyreskade forårsaket frie lettkjeder.

Ved henvisning til spesialist, er det viktig med nøyaktige kliniske opplysninger.

Monoklonal komponent av usikker betydning (MGUS)

Det skal da ikke foreligge organskade av mulig plasmacellesykdom og blodprøveresultatene skal være innenfor bestemte grenser.

Myelomatose

Et av kriteriene er at ratio (forholdet) mellom kappa- og lambda lettkjeder i serum er over 100 (involvert lettkjede), samtidig med en konsentrasjon over 100 mg/L.

Waldenstrøms sykdom

Lettkjedene brukes først og fremst til å vurdere mulig langtidsskade på nyrefunksjonen (se om AL-amyloidose.)

AL-amyloidose (amyloid lettkjedesykdom)

Proteinelektroforese i serum kan vanligvis ikke påvisede monoklonale lettkjedene fordi konsentrasjonen er for lav. Lettkjedeanalysen kan imidlertid påvise lave konsentrasjoner.

Inflammatorisk tilstand og nedsatt nyrefunksjon

Konsentrasjonen av kappa- og lambdakjedene øker gjerne, men omtrent parallelt slik at ratio-verdien kappa/lambda forblir normal, eller nær normal.

Merknad

SFLK vil måles ved lav konsentrasjon av gammaglobulin ved serumproteinelektroforese for å utelukke lettkjede-myelomatose og ved nyoppdaget M-komponent.

Analysenummer: A04,A05,A54
Forkortet analysenavn: FRIKAPPA, FRILAMBD, RATIOKLR