S-Fritt T3

Akkreditering Alternativt navn: Fritt trijodtyronin, FT3

Indikasjoner

Vurdering av thyreoideafunksjonen, særlig ved hyperthyreose. I enkelte tilfeller av hyperthyreose sees isolert stigning av T3, ikke av T4. Analysen er av liten (ingen) verdi ved hypothyreose.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
15 - 17 år 3,5 - 7,5 pmol/L
≥ 18 år 3,5 - 6,5 pmol/L

Fullstendig referansetabell 

Tolkning

Høye verdier ved hyperthyreose. Lave verdier kan ikke tillegges særlig vekt. Andre parametre blir da avgjørende. Se Thyreoideafunksjonen

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-T3, fritt
NLK-kode: NPU03625
Analysenummer: 186
Forkortet analysenavn: S-FT3

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider