S-Fritt T4

Akkreditering Alternativt navn: Fritt thyroksin, FT4

Indikasjoner

Vurdering av thyreoideafunksjon. Kontroll ved behandling av thyreoideasykdommer

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
1 - 17 år 11,0 - 20,0 pmol/L
≥ 18 år 11,0 - 23,0 pmol/L

Fullstendig referansetabell 

Tolkning

Høye verdier ved hyperthyreose. Oftest verdier omkring øvre referansegrense ved adekvat substitusjons-behandling av hypothyreose. Lave verdier ved hypothyreose. En sjelden gang kan en pasient ha lave verdier pga sirkulerende antistoffer mot thyroksin. Av og til lave verdier i svangerskapets siste trimester uten at det foreligger hypothyreose. Se Thyreoideafunksjonen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-T4, fritt
NLK-kode: NPU03579
Analysenummer: 189
Forkortet analysenavn: S-FT4

Prøvetakingsrutiner

Til kontroll av dosering av thyroksin ved hypothyreose skal prøvetaking skje før dagens dose er inntatt.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider