S-Fritt T4

Akkreditering Alternativt navn: Fritt tyroksin, FT4

Indikasjoner

Vurdering av tyreoideafunksjon. Kontroll ved behandling av tyreoideasykdommer.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
1 - 17 år 11,0 - 20,0 pmol/L
≥ 18 år 11,0 - 23,0 pmol/L

Fullstendig referansetabell 

Tolkning

FT4 må tolkes sammen med TSH. Høye verdier og supprimert TSH ses ved hypertyreose. Oftest verdier omkring øvre referansegrense ved adekvat substitusjons-behandling av hypotyreose. Lave verdier og forhøyet TSH ved primær hypotyreose. En sjelden gang kan en pasient ha lave verdier pga sirkulerende antistoffer mot tyroksin. Av og til lave verdier i svangerskapets siste trimester uten at det foreligger hypotyreose. Se Tyreoideafunksjonen. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-T4, fritt
NLK-kode: NPU03579
Analysenummer: 189
Forkortet analysenavn: S-FT4

Prøvetakingsrutiner

Til kontroll av dosering av thyroksin ved hypothyreose skal prøvetaking skje før dagens dose er inntatt.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider