S-FSH

Akkreditering Alternativt navn: Follikkelstimulerende hormon

Indikasjoner

Mistanke om gonadesvikt (primær eller sekundær). Infertilitet. Menstruasjonsforstyrrelser. Mistanke om hormonproduserende tumores i ovarier eller testikler. Se Hypofyse- og kjønnshormoner.

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinner 20-55 år (follikkelfase) 1 - 13 U/L
Kvinner 20-55 år (midtsyklus) 3 - 35 U/L
Kvinner 20-55 år (lutealfase) 1 - 13 U/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Lave verdier kan sees ved sykdom i hypofyse/hypothalamus (sekundær gonadesvikt). Hos kvinner vil stress av enhver art kunne medføre amenoré. Det er en sekundær gonadesvikt pga funksjonell reduksjon i LH/FSH-sekresjonen. Høye verdier kan sees ved sykdom i ovarier/testikler (primær gonadesvikt) pga bortfall av kjønnshormonenes negative feed-back effekt på hypofysen. Hos menn kan skade av det germinative epitel (Klinefelters syndrom, orchitt, strålebehandling o.l.) gi FSH-stigning pga bortfall av inhibin. Inhibin er et proteinhormon som produseres i gonadene og som hemmer FSH-sekresjonen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-FSH
NLK-kode: NPU21567
Analysenummer: 631
Forkortet analysenavn: S-FSH

Prøvetakingsrutiner

Prøven kan tas når som helst på dagen. Ved enkelte problemstillinger er det viktig å få opplyst dato for siste menstruasjon.

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider