S-Gamma GT

Akkreditering Alternativt navn: Gamma-glutamyl transferase, gamma-glutamyl transpeptidase, GGT

Indikasjoner

Leversykdommer, alkoholmisbruk, differensial-diagnostisk ved økte alkaliske fosfataser.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 39 år <45 U/L
Mann 0 - 39 år <80 U/L
Kvinne ≥ 40 år <75 U/L
Mann ≥ 40 år <115 U/L

Tolkning

Høye verdier ved ekstra- og intrahepatisk cholestase. Også ved toksisk leverpåvirkning som f eks alkohol, løsemidler, medikamenter. Moderate økninger ved hepatitt, levermetastaser, pankreatitt, nyresykdommer (særlig transplantatforkastelse). Se Leverdiagnostikk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-GT
NLK-kode: NPU19657
Analysenummer: 107
Forkortet analysenavn: S-GGT

Prøvemateriale og mengde

1,0 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.