fS-Glukose, fastende

Akkreditering Alternativt navn: Fastende blodsukker, glucose

Indikasjoner

Diagnose og kontroll av diabetes mellitus. Mistanke om hyper- eller hypoglykemi.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
4,0 - 6,0 mmol/L

Varsling: Verdier over 23,0 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved nedsatt produksjon av insulin som ved diabetes mellitus type I eller ved nedsatt respons på insulin som ved nedsatt glukosetoleranse eller diabetes mellitus type II. To prøver med fS-Glukose over 7,0 mmol/L tilfredsstiller diagnosekriteriene for diabetes mellitus. Andre tilstander med hyperglykemi eller diabetes mellitus som levercirrhose, Cushings syndrom, feokromocytom, akromegali eller glukagonom.

Moderat høye verdier 6,1–6,9 mmol/L er assosiert med økt risiko for å utvikle diabetes mellitus.

Moderat lave verdier kan forekomme en til to timer etter fødeinntak, såkalt postprandial hypoglykemi.

Lave verdier ses ved overdosering av insulin- og sulfonylureapreparater, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens, malnutrisjon og insulinomer.

Ekstremt lave verdier skyldes i de fleste tilfeller uheldig prøvehåndtering eller lagringsbetingelser.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Glukose, fastende
NLK-kode: NPU22069
Analysenummer: 041
Forkortet analysenavn: FS-GLUKO

Pasientforberedelser

Faste fra midnatt før prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for hemolyse, skilt fra koagelet senest 1 time etter prøvetaking.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider