fS-Glukose, fastende

Akkreditering Alternativt navn: Fastende blodsukker, glucose

Indikasjoner

Diagnose og kontroll av diabetes mellitus. Mistanke om hyper- eller hypoglykemi.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
4,0 - 6,0 mmol/L

Varsling: Verdier over 20,0 mmol/L vil bli varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved diabetes mellitus, nedsatt glukosetoleranse, levercirrhose, Cushings syndrom, akromegali, feokromocytom.

Lave verdier ved insulomer, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens, overdosering av insulin og sulfonylureapreparater, ved langvarig faste, og av og til postprandialt hos gastrektomerte.

Ekstremt lave verdier skyldes i de fleste tilfeller uheldig prøvehåndtering eller lagringsbetingelser.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Glukose, fastende
NLK-kode: NPU22069
Analysenummer: 041
Forkortet analysenavn: FS-GLUKO

Pasientforberedelser

Faste fra midnatt før prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for hemolyse, skilt fra koagelet senest 1 time etter prøvetaking.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider