S-HBsAg nøytralisasjon

Akkreditering Alternativt navn: Hepatitt B virus (HBV) s antigen nøytralisasjonstest

Indikasjoner

Bekreftelsesanalyse ved positiv HBsAg-test.

Tolkning

Se Hepatitt B.

Melding

HBsAg positivitet skal meldes nominativt til Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Meldeskjema vedlegges besvarelsen.

Norsk bruksnavn: P-Hepatitt B virus (HBV) s-antigen konfirmasjon
NLK-kode: NPU17650
Analysenummer: 724
Forkortet analysenavn: S-NØYTRA

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.